Les Chambres d’hôtes La Barbinais Saint Malo voldoet volledig aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.Propriétaire

Naam: Bed and Breakfast La Barbinais
SIRET nummer: 82507230900016 
Hoofdartikel en webmaster: La Barbinais Saint Malo Bed and Breakfast
Telefoon: +33769131344
E-mail: Contact opnemen met
Website: https://www.leschambresdelabarbinais.com

2.Hébergement

Gastheer: OVH
Adres: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Website: https://www.ovh.com

3. Ontwikkeling

Les Chambres de La Barbinais, Propriétaire

4. Voorwaarden voor het gebruik van de aangeboden diensten

Deze site https://www.leschambresdelabarbinais.com wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere grafische weergave, we raden u aan browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Bed and Breakfast La Barbinais Saint Malo implementeert alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met het adres Contact opnemen met en eventuele wijzigingen aan de site melden die hij nuttig acht. De website https://www.leschambresdelabarbinais.com wordt regelmatig bijgewerkt door Chambres d´hôte La Barbinais. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich desondanks op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen. La Barbinais Saint Malo is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

5. hyperlinks en cookies

De site https://www.leschambresdelabarbinais.com kan u vragen om cookies te accepteren (operationele cookies, verplicht) voor statistische en weergavedoeleinden. Bepaalde onderdelen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies. We gebruiken geen cookies in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Bed and Breakfast La Barbinais Saint Malo heeft geen middelen om sites te beheren die aan haar websites zijn gekoppeld.

De hypertekstlinks die in het kader van deze website zijn aangebracht naar andere bronnen op het internetnetwerk, kunnen niet de verantwoordelijkheid van Chambre d’hôte La Barbinais Saint Malo op zich nemen.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van Chambre d’hôte La Barbinais Saint Malo wenst op te zetten, is het hun verantwoordelijkheid om een e-mail te sturen naar het adres Contact opnemen met zijn verzoek formuleren om een hyperlink op te zetten. Bed and Breakfast La Barbinais Saint Malo behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren, zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Intellectuele eigendom en vervalsingen

Bed and Breakfast La Barbinais bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Chambres d’hôte La Barbinais.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Chambres d’hôte La Barbinais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan gebruikersapparatuur bij het bezoeken van de site https://www.leschambresdelabarbinais.com, of als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties die in deze juridische kennisgevingen worden vermeld, hetzij het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit. Bed and Breakfast La Barbinais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.leschambresdelabarbinais.com.

Bed and Breakfast La Barbinais behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die per e-mail is verzonden en in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, behoudt Chambres d’hôtes La Barbinais zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, in het bijzonder in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

8.Contractuele beperking van gegevens

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

9. intellectuele eigendom

Alle inhoud hiervan op de site, inclusief, zonder beperking, de grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf. uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, hertransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chambre d’hôte La Barbinais Saint Malo. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft met artikelen L.335-2 en volgende van de Code of intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde Inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

10. Persoonlijke gegevens

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer u onze website https://www.leschambresdelabarbinais.com bezoekt.

Dit principe kent echter bepaalde uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u mogelijk uw e-mailadres aan ons verstrekken. Dit is het geval wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief die u online wordt aangeboden. In elk geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de services van de site niet gebruiken, met name het opvragen van informatie of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u eenvoudig onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw adres IP, type browser, toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.leschambresdelabarbinais.com is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Frankrijk.

De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).